Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

The query returned no data

Please check the DB connectivity or your SQL query syntax

 


data1Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.

Adres instalacji Rodzaj instalacji identyfikator Wartość pomiaru [kWh] Data pomiaru
Adres instalacji Rodzaj instalacji identyfikator Wartość pomiaru [kWh] Data pomiaru