Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

Rozmieszczenie instalacji prezentuje interaktywna mapa dostępna tutaj