Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji solarnych dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1m3 gazu = 10.8 kWh.

 

Brak odczytów w bazie danych niezbędnych do wygenerowania wykresu.

Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji solarnych

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
8531834.313 kWh
co odpowiada
789,984.66 m3 gazu ziemnego.
Brak odczytów w bazie danych niezbędnych do wygenerowania wykresu.

Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
8531834.313 kWh
co odpowiada
1,064.88 ton węgla.

 

chart2Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych [zł]

Brak odczytów w bazie danych niezbędnych do wygenerowania wykresu.


Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany).
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej